Shopping Hotline : 095-312-4003

สินค้าที่ดูล่าสุด

You have no recent viewed item.

หมวดหมู่สินค้า

MAP ตู้แร็ค 12U ลึก 40 ซม. รุ่น MAP-M1-60412 (AC Series)

MAP ตู้แร็ค 12U ลึก 40 ซม. รุ่น MAP-M1-60412 (AC Series)

4,250.00 ฿

SKU: M1-60412 Categories:

รายละเอียดสินค้า

MAP ตู้แร็ค 12U ลึก 40 ซม. รุ่น MAP-M1-60412 (AC Series)
19” Modern Wall Rack AC Series

1. เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน (ประตูหน้า, ตู้ส่วนกลาง, ตู้ส่วนหลังยึดผนัง) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและ
ล็อคเข้ากับส่วนหลังได้
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.2 mm.
3. เสายึดอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 2.0 mm. สามารถ
เลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลางพร้อมตัวเลขกากับระดับความสูงของตำแหน่ง U
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหลก็เจาะช่องติดต้งัแผน่ กระจกหรืออะคริลิกสีชาความหนา 5.0 mm. ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริม
ความแขง็แรงพร้อมฝั่งครีบยางกนัฝ่นุ แบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อคแบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้(สามารถเปลี่ยนเป็น
Handel Lock Key ได้)
5. ตู้ส่วนกลางใช้กุญแจชุดเดียวกับประตู้หน้า มีราวเลื่อนส าหรับการเลื่อนเสาตลอดความลึกของตู้ส่วนกลาง และด้ายข้าง
เจาะรูระบายอากาศ
6. ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดน็อตด้านหลังเป็ นเหล็ก 2 ช้นั ด้านบน,ด้านล่างและด้านข้างมีช่องสำหรับร้อยสายสัญญาณ
และสายไฟได้ส่วนด้านบนเพิ่มช่องสา หรับติดตั้งพัดลมระบาย
7. บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแขง็แรงไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
8. ติดต้ังสายต่อกราวนด์(Grounding) สีเขียวเชื่อมชิ้นส่วนของตู้พร้อมขั้วต่อ
9. ชุดน๊อตสกรูเป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูชุบซิ้งค์
10. ตู้ใช้สีฝุ่นโดยเข้ากระบวนการพ่นแบบ Electro Static Powder Coating
11. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:
Parts 2, DIN 41494
12. รับประกันคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี
13. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะ
14. ตู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015และ ISO 14001 : 2015

น้ำหนัก45 kg
ขนาด40 × 50 × 30 cm
ยี่ห้อ